Liceul Tehnologic Onești și-a făcut publică oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023. Menționăm că Liceul Tehnologic își desfășoară activitatea în două corpuri de clădire, și anume Corpul A – din str. Aurora nr. 2 ( ,,fosta Școală gen. nr. 7″ ) și Corpul B – din bulevardul Republicii nr. 60 (,,lângă liceul Petru Poni”).

Înscrieri clasa a IX-a – an şcolar 2022-2023

Clasa a IX-a LICEU (zi)

  • Tehnician electrician electronist auto – 24 de locuri
  • Tehnician transporturi – 24 de locuri

ŞCOALA PROFESIONALĂ

  • Mecanic auto (cod 527)- 48 de locuri
  • Electrician (cod 569) – 24 de locuri
  • Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie (cod 599) – 48 de locuri
  • Cofetar – patiser (cod 600) – 24 de locuri
  • Bucătar (cod 601) – 24 de locuri

Clasa a IX-a LICEU (seral)

  • Tehnician mecatronist – 28 de locuri

Clasa a XI-a LICEU (seral)

  • Tehnician transporturi – 28 de locuri
  • Tehnician în activităţi de comerţ – 28 de locuri

 

* elevii pot efectua ore de conducere cu instructorii şcolii în vederea obţinerii permisului auto categoriile B, C și E, existând posibilitatea ca, după absolvire, să beneficieze de contracte de angajare la agenţii economici cu care sunt încheiate contracte de colaborare (îndeosebi în domeniile auto şi alimentaţie publică).

* Dotări de excepție (cabinete, laboratoare și ateliere specializate și săli de clasă dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene- calculatoare conectate la internet, videoproiectoare și sisteme audio) și supraveghere video.

* Cursuri într-un singur schimb, în intervalul 8.00-14.00, cu program remedial și de consultații gratuite după-amiaza.

* Certificate de competențe profesionale nivel 2, 3 și 4 recunoscute pe plan european.

* Diplomă de bacalaureat pentru absolvenții clasei de liceu.

* Activități extrașcolare variate, schimburi de experiență prin proiectele și concursurile derulate.

DATE DE CONTACT

Telefon: 0234 313 010

E-mail: auto_onesti@yahoo.com

(foto mare: google.com/maps; foto mic: Liceul Tehnologic Onești)