Direcția Generală de Asistență Socială Onești anunță demararea programului de distribuire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a ajutorului pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, începând cu data de luni, 18 octombrie 2021.

Cererile-declaraţii însoţite de actele necesare pentru acordarea ajutorului se primesc zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Onești, începând cu data de 01 NOIEMBRIE 2021, după următorul program:

Luni – Joi : 8.00-12.00 și 13.00 – 15.30

Vineri: 8.00-12.00

Ajutorul de încălzire și ajutorul pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului, se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în mun. Onești, în perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022), pe baza cererii și a declarației pe proprie răspundere, însoțite de actele necesare.

Oneștenii, băcăuanii, moineșteni, târgocnenii, etc. care au mașină, terenuri sau bani în bănci nu vor beneficia de ajutor pentru încălzire de la stat, chiar dacă au venituri mici.

Asta deoarece acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor, indiferent de sistemul utilizat, este condiționată de o serie de restricții menite să limiteze utilizarea acestor facilități de către consumatorii vulnerabili.

Astfel, chiar dacă venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure, sunt cazuri în care bunurile deținute pot duce la excluderea de pe listele de beneficiari.

Așa se face că deținerea de clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești duce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Sunt excluși cei care au mai mult de o mașină mai veche de 10 ani sau au mai mult de 3.000 de lei în bancă

La fel se întâmplă în cazul terenurilor de împrejmuire a locuinței, curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă.

Nici cei care au autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani (cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile) nu se mai încadrează la beneficiari ai ajutorului de încălzire.

În aceeași situație se află și dacă dețin mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani ori autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

Sunt excluși de la ajutorul de încălzire și cei care dețin suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru o persoană singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Nu vor primi ajutor de încălzire de la stat nici solicitanții care dețin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei (cu excepția dobânzii), asta în condițiile în care suma respectivă reprezintă contravaloarea a două pensii cumulate sau două salarii minime pe economie.

VEZI AICI LISTA COMPLETĂ A BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI