Conducerea Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB) a revenit la sentimente mai bune față de oneșteni. După mai multe ore de discuții, la care au participat și primarul și secretarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, respectiv Daniel Spânu, toată lumea a căzut de acord că nu este în regulă să sufere populația Oneștiului pentru faptul că SC Apă Canal SA nu își plătește facturile la timp.

“Cel puțin pentru moment nu se mai pune problema sistării apei în municipiul Onești, care va fi furnizată ca și până acum, în regim permanent”, ne-a declarat directorul tehnic al CRAB, Petruș Rădulescu.

SC Apă Canal SA are datorii către CRAB de aproape un milion de euro, acesta fiind motivul pentru care Oneștiul ar fi putut rămâne fără apă, dacă șefii societății băcăuane și-ar fi dus amenințările până la capăt. Pe de altă parte, cei de la Apă Canal susțin că ar avea la rândul lor de încasat creanțe de circa 3,3 milioane de lei, și că acesta este motivul pentru care nu și-au mai achitat facturile către CRAB.

În acest adevărat război al apei, SC Apă Canal SA s-a ales cu conturile blocate de către executorul judecătoresc la solicitarea CRAB, dar lucrurile sunt încă foarte departe de a se fi rezolvat.

În data de 20 octombrie, CRAB înștiința UAT Onești că “având în vedere că SC Apă Canal SA Onești nu a achitat debitul restant, precum și faptul că facturile sunt titluri executorii, conform prevederilor art. 31 alin. 17 din Legea nr. 241/2006 republicată, SC CRAB SA a început procedura de executare silită pentru suma de 2.214.849 lei reprezentând contravaloarea facturilor de apă din perioada februarie – iunie 2016. Ulterior, odată cu scadența facturilor emise lunar, s-a continuat executarea facturilor aferente lunilor iulie 2016 în cuantum de 609.094,55 lei și august 2016 în cuantum de 882.928,43 lei. La data de 19.10.2016 SC Apă Canal SA figurează cu facturi emise și neîncasate în valoare totală de 4.113.461,28 lei, aferente perioadei martie – octombrie 2016, din care debit scadent 3.258.769,06 lei. Ținând cont de cele precizate mai sus, de faptul că plățile SC Apă Canal SA către SC CRAB SA au încetat în data de 01.10.2016 precum și acumularea debitelor cu fiecare lună, vom fi nevoiți să procedăm la întreruperea furnizării apei către SC Apă Canal SA și implicit către Municipiul Onești începând cu 24.10.2016”.