Controverse mari pe tema burselor școlare din Onești între Asociația Elevilor din Bacău și municipalitatea oneșteană. În timp ce reprezentanții elevilor susțin că autoritățile publice locale au obligația de a plăti bursele inclusiv din venituri proprii, municipalitatea contrează: “Această lege (n.r. – pe care o invocă asociația) este o încercare a guvernaților de a manipula. Nu poți da o hotărâre și să nu o bugetezi

O primă confruntare între municipalitate și reprezentanții elevilor s-a consumat luni, în cadrul ședinței CL Onești. Au fost mai multe luări de cuvânt, inclusiv primarul Laurențiu Neghină a dialogat cu cele două eleve prezente în sală, dar fără ca părțile să ajungă la un numitor comun.

Pe adresa redacției am primi un comunicat de presă din partea Asociației Elevilor din Bacău, pe care îl reproducem integral mai jos:

Ref: Administrația municipiului Onești le râde în față elevilor care își cer drepturile

În data de 19.04.2021 a avut loc ședința Consiliului Local a Municipiului Onești. La punctul 23 de pe Ordinea de Zi s-a votat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Onești. Regretăm să informăm elevii că nu vor beneficia de burse conform legii și că încă o dată sunt codași în lista de griji a administrației.

Am asistat luni la votarea unui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local nelegal luat în temeiul Deciziei nr.150/31.03.2021 a Inspectoratului Județean Bacău, decizie care prevede distribuirea burselor în funcție de sumele venite de la bugetul de stat, dar obligațiile legale revin autorităților publice locale, care au în continuare obligația de a aproba și plăti bursele, din venituri proprii ale bugetului  local, conform art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea educației naționale. Această decizie nu prezintă nicidecum numărul real de beneficiari ai burselor, ba din contră taie numărul acestora la ¼  din numărul real. Problemă ridicată și în cadrul ședinței, dar ignorată complet atât de către Consiliul Local, cât și de administrație, care ne-au râs în față, votând un proiect nelegal.

Numărul de burse școlare nu face parte din marja de apreciere a  autorităților locale, astfel, vă punem în vedere Art. 82, alin (2) din Legea Educației și Art. 105 alin (2):

„Articolul 82

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.”

„Art. 105

(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

  1. d) cheltuieli cu bursele elevilor;”

 Aceasta decizie nu poate fi motivată nici de ignoranță, deoarece problema era una cunoscută, dar nici de aruncarea vinei asupra insuficienței de a acoperi plata integrală a burselor din bugetul de stat. Vinovați pentru acestea nu se fac elevii, deci de ce ar trebui să tragă ponoasele? Pentru a informa toate Unitățile Administrativ Teritoriale din județul nostru în legătură cu legislația în vigoare în privința burselor și acordarea acestora, Instituția Prefectului a emis o circulară care cuprindea o adresă scrisă de Societatea Academică din România în colaborare cu Asociația Elevilor din Bacău.  Problema fusese adusă la cunoștință tuturor unităților administrativ-teritoriale, așadar intervine întrebarea, ce s-a făcut în legătură cu asta? Nimic, este răspunsul evident. Apare confuzia necesității acordării burselor elevilor „din Coțofănești”, se confundă premiile cu „bursele de merit pentru olimpiade”, se aruncă vina pe unitățile de învățământ preuniversitar deoarece „cât au cerut atât au primit” și așa mai departe.

Cât vor mai fi dezamăgiți elevii din Municipiul Onești ne întrebăm noi? Cât vor mai trebui să suporte această nelegalitate? Dorim să putem saluta intrarea în legalitate în viitorul apropiat, iar în acest sens, pentru respectarea legislației în vigoare dorim să colaborăm cu Primăria Municipiului Onești, pentru a îndrepta acest greșeala făcută în defavoarea elevilor.”

Am solicitat și punctul de vedere al municipalității, iar primarul Neghină și secretarul instituției, Daniel Spânu, au explicat cum se prezintă lucrurile din punctul dumnealor de vedere.

“Întotdeauna am fost si voi fi un susținător atât al profesorilor, cât și ale elevilor. Am fost inițiatorul burselor pentru elevi și am sprijinit toate proiectele educaționale ale tinerilor din Onești.

Aceasta lege este o încercare a guvernanților de a manipula. Nu poți da o hotarâre și sa nu o bugetezi.

În primul rând este datoria Guvernului de a aloca sumele necesare pentru plata acestor burse. Valoarea estimată a burselor este de 4 milioane de lei.

Până la acest moment Guvernul a alocat doar 1 milion de lei cu aceasta destinație. Așteptăm cu mare interes alocarea diferenței pentru a o putea redirecționa către scoli.”– Laurențiu Neghină, primarul Municipiului Onești

“Primăria Municipiului Onești privește cu interes și îngrijorare demersurile făcute de către Asociația elevilor din Municipiul Onești cu privire la acordarea burselor școlare în anul 2021 dincolo de orice interpretări de natură juridică.

Însă Primăria Municipiului Onești nu se consideră vinovată de bâlbele și incoerența legislativă la nivel național care nu duc decât la inducerea în eroare și amăgirea elevilor.

În contextul actual legislativ în materia învățământului, această finanțare multiplă este atât de la bugetul de stat, de la bugetul județului și al municipiului.

Potrivit art.111 alin.4 din legea învățământului, a art.79  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, și art.20 și art.23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile centrale sunt obligate să asigure finanțarea competențelor delegate în cazul legii învățământului iar autoritățile administrației publice locale sunt obligate să elaboreze bugetele în condiții de echilibru bugetar și să angajeze cheltuielile numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate strict legate de activitatea instituțiilor publice în limita veniturilor bugetare posibil de încasat” – Daniel Spânu, secretarul general al primăriei Onești. (foto: captură video)