Ministerul Educației a publicat rezultatele finale a celei de a doua sesiuni a examenului de bacalaureat 2023, iar la nivelul județului Bacău rata de promovare este de 33,6%, în creștere cu 2,3% față de rezultatele inițiale, când a fost de 31,3%. O rată finală însă peste rata națională, care este de 32,5%.

În total, în această sesiune a Bacalaureatului 2023, în județul Bacău s-au înscris 841 de candidați (581 din promoția curentă și 260 din promoțiile anterioare), însă doar 738 dintre aceștia au fost prezenți. După afișarea rezultatelor inițiale, s-au depus 273 contestații, iar în final au fost declarați promovați 248 de candidați (față de 231 câți erau înainte de contestații).

Pe ambele sesiuni ale examenului de bacalaureat 2023, în județul Bacău au fost 3.911 de candidați prezenți, din care 3227 declarați reușiți, ceea ce înseamnă o rată de 82,5%, care ne situează pe locul IV la nivel național.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Începând cu această sesiune a examenului național de bacalaureat, Ministerul Educației a generalizat evaluarea digitalizată a lucrărilor, proces prin care au fost eliminate costurile pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării, implicit birocrația aferentă (borderourile individuale de notare, precum și cele finale au fost generate automat, odată cu finalizarea evaluării), a fost redus substanțial timpul de lucru destinat evaluării, lucrărille pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali a fost mai mare de un punct au fost transmise, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, fiind diminuat și riscul erorii umane în privința calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator în vederea afișării rezultatelor.

De asemenea, în contextul derulării acestui tip de evaluare, rezultatele înregistrate la examenele naționale vor putea fi analizate în profunzime, în funcție de itemi și de categorii de elevi sau școli cu scopul de a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Lucrările au fost scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind apoi încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți.

Secretizarea lucrării s-a făcut automat, în momentul încărcării, fără implicarea candidaților/profesorilor asistenți.

Ulterior, repartizarea lucrărilor s-a realizat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații. (sursa: IPJ Bacău; foto: imagine ilustrativă)