În județul Bacău, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) la BACALAUREAT 2023, sesiunea iunie – iulie, este de 79,4%, ceea ce înseamnă un număr de 2.889 de candidați care au obținut medii mai mari sau egale de/cu 6 (șase), dintr-un total de 3.637 de candidați prezenți, o rată peste cea națională, care este de 72,8% . Pentru promoția curentă, rata cumulată de promovare este 83,8%, respectiv 2.803 candidați cu medii mai mari sau egale cu 6 (șase), dintr-un total de 3.344 de candidați prezenți, o rată, de asemenea, mai mare decât cea națională, care este de 78,4%.

Pe discipline de examen, statistica numărului de candidați din județul Bacău care au fost notați cu 10 (zece) este următoarea:

 • 22 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
 • 170 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică – 70 / Istorie – 100);
 • 135 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării (Biologie – 18, Chimie – 11, Filosofie – 1, Fizică – 38, Geografie – 27, Informatică – 8, Logică, argumentare și comunicare – 29, Psihologie – 2 și Sociologie – 1).

Pe mediile de promovare, statistica la nivelul județului Bacău se prezintă astfel:

 • 3 candidați au obținut media 10 (zece);
 • 692 de candidați au obținut medii între 9 și 9.99;
 • 914 de candidați au obținut medii între 8 și 8.99;
 • 738 de candidați au obținut medii între 7 și 7.99;
 • 542 de candidați au obținut medii între 6 și 6.99.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care contestă nota/notele obținută/obținute completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 7 iulie, conform calendarului oficial.

Pentru a fi declarat promovat la examenul național de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • să aibă susținute toate probele scrise și să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • să obțină media generală 6 (cel puțin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Candidații care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condițiile, precum și candidații care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declarați „respinși”. (sursa: comunicat de presă Inspectoratul Școlar Județean Bacău)