Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești, Gelu Panfil, a făcut, astăzi, publice concluziile anchetei demarate la nivelul unității medicale conduse de manager dr. Oana Secară, după operația efectuată de ortopedul german Wilhem Friedl.

UNU PE TROTUȘ a prezentat în exclusivitate acest caz, precizând că pacientul echipei medicale conduse de ortopedul Wilhem Friedl a fost soțul managerului spitalului oneștean. Două zile mai târziu, subiectul a fost preluat de postul TV de știri DIGI 24.

În urma verificărilor efectuate, având în vedere și adresa nr. 14444/4395/20.03.2017 a Primarului Municipiului Onești, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal <Sf. Ierarh Dr. Luca> Onești formulează următorul punct de vedere:

Operația desfășurată în cadrul spitalului nostrum de către profesorul doctor Wilhem Friedl și conferențiar doctor Paul Sârbu s-a făcut cu respectarea legii. Astfel apreciem că au fost respectate toate procedurile stabilite de legislația specifică, după cum urmează:

  1. La data de 02.03.2017 CASJ Bacău a fost înștiințată despre oportunitatea desfășurării intervenției chirurgicale (prin adresa nr. 3388/02.03.2017). La aceeași dată CASJ Bacău aprobă demersul, sens în care se încheie actul adițional nr. 13 din 02.03.2017 prin care se alocă suma necesară achiziționării protezei în cauză din Programul Național de Ortopedie – Endoprotezați Adulți. Orice asigurat are dreptul legal la decontarea protezei din program, iar pacientul era asigurat conform legii. Procedura de achiziție a respectat prevederile legale conform referatului nr. 1948/07.02.2017 și a comenzii nr. 728/06.03.2017.
  2. Conform Deciziei nr. 9 din 31 octombrie 2016 a Colegiului Medicilor Români, prof. dr. Wilhem Friedl deținea avizul de practică ocazională a profesiei pentru medicii din UE, obținut de la Colegiul Național al Medicilor Români – Colegiul Teritorial Iași, unde medicul opera curent, prin urmare Colegiul Național al Medicilor Români cunoștea activitatea d-lui profesor.

Menționăm că intervenția a fost responsabilitatea ortopezilor noștri, iar cei doi profesori universitari ( prof. dr. Wilhem Friedl și conf. dr. Paul Sârbu) au avut calitatea de consultanți științifici cu privire la tehnica operatorie modern, conform protocolului operator nr. 83/16.03.2017.

În concluzie intervenția chirurgicală a respectat toate procedurile prevăzute de lege, iar Spitalul Municipal <Sf. ierarh Dr. Luca> și-a îndeplinit toate obligațiile legale.

Față de aceste aspecte apreciem că parte din informațiile apărute în presa centrală nu se confirmă, situație regretabilă în raport de imaginea și reputația spitalului nostru”, se arată în comunicatul de presă semnat de președintele CA al spitalului oneștean, Gelu Panfil.