În anul 2018, activitatea poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău a avut ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale, asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei şi contrafacerii de mărfuri.

Polițiștii au acţionat cu fermitate și responsabilitate pe raza de competenţă, pentru menținerea sub control a infracționalității, fapt pentru care la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Bacău, infracționalitatea sesizată prezintă o diminuare cu 2,8% faţă de anul 2017, aceasta fiind cea mai mică valoare înregistrată în perioada 2009 – 2018.

În privința infracţionalității contra patrimoniului, s-a înregistrat o diminuare a numărului de sesizări de această natură cu 0,9%. În anul 2018 s-a acționat și pe linia prevenirii infracțiunilor de înșelăciune, mai ales a celor comise prin metoda “accidentul”, înregistrându-se o diminuare cu 12,9%.

Poliţiştii au depus toate eforturile pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor bănuite de săvârşirea sau de complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Infracţiunile sesizate de natură economico-financiară s-au diminuat cu 10,7%, faţă de perioada similară a anului trecut. Pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, la nivelul județului Bacău au fost aplicate 696 de sancțiuni contravenţionale și au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 466 de mii lei, iar valoarea bunurilor care au făcut obiectul măsurilor asiguratorii a depăşit 12 milioane lei.

În mediul rural, s-a înregistrat o diminuare cu 9,6% a infracţionalităţii sesizate.

Criminalitatea sesizată contra persoanei a scăzut cu 2,8% faţă de anul precedent, iar cea contra patrimoniului a scăzut cu 15,7%.

În domeniul silvic au fost organizate acțiuni, în urma cărora au fost aplicate 700 de sancţiuni contravenţionale şi concomitent cu aplicarea sancțiunilor principale, s-a dispus confiscarea a peste 2.100 m.c. material lemnos, în valoare de peste 620 mii lei.

Pentru siguranța cetățeanului, au fost organizate 883 de acțiuni preventive și executate 2.590 de controale, ocazie cu care s-au aplicat 90 297 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 33,5 milioane lei.

Pentru servirea comunității, au fost emise 60.452 de certificate de cazier judiciar, prin intermediul punctelor de eliberare care funcționează în municipiile Bacău, Moinești și Onești. În continuare, se fac demersuri pentru organizarea a 4 noi puncte de primire a cererilor și de eliberare a certificatelor de cazier judiciar în orașele: Buhuși, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna.

Principalele misiuni desfășurate în cooperare cu unitățile teritoriale M.A.I. din județul Bacău, în domeniul ordinii și siguranței publice, au fost cele prilejuite de sărbătorile religioase, manifestările comemorative, cultural-artistice, sezonul estival și sezonul rece.

Pentru prevenirea şi combaterea producerii evenimentelor rutiere pe arterele deschise circulaţiei publice, precum și pentru combaterea faptelor de natură antisocială care se comit în apropierea drumului public, au fost organizate 759 de acţiuni preventive, în cadrul cărora au fost aplicate 50.237 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 6.178 de permise de conducere și retrase 1.734 de certificate de înmatriculare.

Pe linia accesării fondurilor europene, au fost desfășurate activități pentru finalizarea implementării proiectului “Cooperare transnațională între autorități de aplicare a legii pentru întărirea activității de prevenire și luptă împotriva fraudei cu fonduri europene acordate în domeniul agriculturii”, derulat în colaborare de IPJ Bacău, I.P.J. Călărași, IPJ Dolj, Polițiile din Bulgaria, Polonia și Republica Moldova.

În cursul anului, s-au primit şi semnat acordurile privind implementarea proiectului “Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi sau alte comunităţi dezavantajate din punct de vedere socio-economic”, finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano – Român, cu termen de finalizare 15.07.2019.

Acţiunile viitoare ale poliţiştilor vor viza în îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc oferit cetăţenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranţa stradală şi rutieră.

Rămâne, de asemenea, o prioritate asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă şi destructurarea grupărilor infracţionale.

Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău va continua desfăşurarea activităţilor în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul judeţului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situaţiei operative.