Declarația unică 2018, în care trebuie declarate veniturile încasate în anul 2017, trebuie depusă la ANAF până pe data de 16 iulie.

Declarația unică privind impozitul pe venit poate fi depusă la ghișeele ANAF, prin poștă sau online.

Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor fizice care au obligația de a depune DECLARAȚIA UNICĂ până la data de 16 iulie inclusiv și doresc să facă acest lucru prin intermediul Spațiului Privat Virtual al ANAF (online), ANAF Onești a instalat în holul instituției un PC al contribuabilului.

Potrivit ANAF, DECLARAȚIA UNICĂ 2018 se depune de către persoanele care au obligaţia declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017, declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018 şi de către persoanele care au obligaţia declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018.

Pentru depunerea declaraţiei online, până la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul în curs.

Serviciul electronic Spaţiul Privat Virtual este furnizat gratuit de Ministerul Finanţelor Publice, iar înregistrarea este posibilă și fără a fi necesară deplasarea la ghişeele ANAF.

DECLARAȚIA UNICĂ 2018 se poate depune şi în format hârtie la registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declaraţiei unice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

ANAF a pus la dispoziția contribuabililor și formatul electronic al declarației, care este disponibil AICI.