Azi, 29 aprilie, este “Ziua veteranilor de război”, fapt pentru care consilierii oneșteni au aprobat în cadrul ultimei ședințe, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre propus de edilul-șef al orașului de a acorda un ajutor bănesc pentru veteranii de război și văduvele veteranilor de război din Onești.

Veteranii, invalizii şi marii mutilaţi de război sunt un segment social aparte din marea masă a persoanelor de vârsta a treia, motiv pentru care propunem acordarea unui ajutor banesc de 500 lei/persoană, tuturor veteranilor de război și văduvelor veteranilor de război aflați în evidența Direcției Generale de Asistență Socială Onești”, se arată în raportul de specialitate la proiectul menționat.

În total, beneficiază de acest ajutor un număr de 70 de persoane.

Potrivit Art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial în armata română şi s-au aflat într-una din următoarele situaţii:

a) au luptat în unităţi militare – subunităţi, mari unităţi sau comandamente – la diferite eşaloane ori au făcut parte din formaţiunile logistice, astfel cum sunt prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;

  1. b) au acţionat în unităţile speciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, precum şi la curăţarea teritoriului de mine până la 31 decembrie 1946;
  2. c) au fost comandanţi militari sau comandanţi ai gărzilor militare ori membri în comisiile militare de control şi recepţie în întreprinderi furnizoare de material de război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
  3. d) au luptat pe teritoriul naţional vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în unităţi ori formaţiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major;
  4. e) au făcut parte din justiţia militară, poliţia militară, jandarmerie, din unităţi de pompieri militari şi companii de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, care au acţionat în zona de operaţiuni ori s-au aflat în unităţi sau formaţiuni constituite şi au acţionat în timpul războiului, în perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
  5. f) au devenit invalizi de război;
  6. g) au fost prizonieri de război”.