În data de 15 septembrie 2020, în județul Vaslui au fost confirmate două focare de Pestă Porcină Africană la porci domestici, în gospodăriile populației din comuna Ciocani. Urmare a stabilirii zonelor de restricție de către D.S.V.S.A. Vaslui, în zona de supraveghere a acestor focare de P.P.A. au fost incluse si 8 localități din 3 comune ale județului Bacău.

Localitățile din județul Bacău incluse în zona de supraveghere a acestor focare sunt: Comuna Podu Turcului cu localitățile Fichitești și Căbești; Comuna Glăvănești cu localitea Putredeni; Comun Motoșeni cu localitățile Poiana, Cociu, Chetreni, Fântânele și Fundătura.

În consecință, la data de 16.09.2020 a avut loc ședința extraordinară a C.L.C.B. Bacău, prin care au fost adoptate Decizia de instaurare a Zonei de supraveghere și Planul de Măsuri pentru localitățile incluse în această zonă de restricție pentru P.P.A.

MĂSURILE DE COMBATERE A PESTEI PORCINE AFRICANE la porc domestic cuprind în zonele de restricții:

  • O campanie de conștientizare a cetățenilor, prin instalarea semnelelor și panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere. În toate locurile de mare vizibilitate din localitățile cu restricții, vor fi amplasate afișe cu reguli simple și clare pe care toți crescătorii de suine au obligația să le respecte pentru a preveni răspândirea bolii;
  • Recensământul tuturor exploataţiilor care vor fi vizitate de echipele formate din medici veterinari de liberă practică împuterniciți, într-un termen de cel mult şapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor ;
  • Se interzice circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire, cu documente legale; (foto: imagine ilustrativă)