Recent, a fost finalizată documentația tehnico-economică în faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru proiectul „Extinderea și Modernizarea Iluminatului Public Stradal din Municipiul Onești”, sistem care prezintă degradări accentuate sau chiar este inexistent în anumite zone ale orașului.

După întocmirea studiului de fezabilitate, până la sfârșitul lunii august ar urma să fie depusă cererea de finanțare. Proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public din Onești va fi implementat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 3 și va fi realizat exclusiv din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul proiectului se are în vedere realizarea mai multor lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console de susținere, stâlpi metalici, precum și implementarea unui sistem de telegestiune pentru întreg sistemul de iluminat, după cum urmează:

– 11,24 km de rețea electrică de iluminat public nouă;

– 1.780 aparate de iluminat cu surse LED;

– 303 stâlpi metalici;

– 8 cutii de distribuție iluminat public;

– 1780 module de comandă telegestiune;

– 50 analizoare parametri rețea;

– 3 cutii zonale de comandă telegestiune;

– 1 stație de lucru sistem telegestiune.

Valoare totală estimată a obiectivului de investiție este de 12.361.229 lei cu tot cu TVA (peste 2,5 milioane de euro), iar durata de execuție a lucrărilor va fi de 24 luni.